miércoles, 25 de mayo de 2011

Sessió informativa del MÀSTER en IT PROJECT MANAGEMENT

Hola a tots,

ja podeu demanar informació del IT PROJECT MANAGEMENT. 2a edició.


Aquesta 2a edició del màster, que va ser un èxit en la seva primera edició 2010-2011, es proposa aportar els coneixements i l'experiència pràctica de professionals IT en la gestió de projectes, planificació estratègica de sistemes, seguretat IT, millora de processos, IT governance, etc.

Està dirigit als professionals IT que volen progressar en la seva carrera professional.

SESSIÓ INFORMATIVA DEL MÀSTER EN IT PROJECT MANAGEMENT

OBJECTIUS
• Aprendre de manera integral els conceptes, mètodes i tecnologies rellevants en la gestió de projectes informàtics.
• Gestionar de forma eficient una cartera de projectes en una organització, amb les conseqüents problemàtiques, diferents de la pròpia gestió individual d'un sol projecte.
• Estudiar el conjunt d'activitats que comporta la governança IT, un factor clau en les organitzacions que s'enfronten a la gestió d'un nombrós grup de projectes.
• Exposar els aspectes de gestió d' IT que són específics d'una organització amb orientació a serveis.

A QUI VA DIRIGIT
• Enginyers Informàtics Superiors o Tècnics.
• Titulats amb coneixements equivalents adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional.
• Responsables dels Serveis d'Informació a les seves companyies que vulguin obtenir una titulació de màster.


MATÈRIES

Gestió de Projectes IT
Obligatòria. 10 ECTS. 60 hores lectives.
1. Disseny de projectes fases, mètodes
2. Tècniques d'estimació, planificació i seguiment
3. Lideratge i gestió d'equips
4. Gestió econòmica i finançera
5. Gestió de riscos

Gestió de la qualitat en projectes IT
Obligatòria. 5 ECTS. 30 hores lectives.
1. Qualitat del software i els sistemes: producte i procés
2. Models de qualitat: CMMI - DEV i CMMI - ACQ
3. Mesura de la qualitat

Planificació de sistemes d'informació corporatius
Obligatòria. 4 ECTS. 24 hores lectives.
1. Conceptes generals de IT governance
2. Planificació estratègica
3. Sistemes d'Informació a les organitzacions

Marcs per a la IT Governance
Obligatòria. 6 ECTS. 36 hores lectives.
1. Execució del pla de sistemes: COBIT, PPM - PMO
2. IT Enterprise Architecture

Complements a la IT governance
Obligatòria. 5 ECTS. 30 hores lectives.
1. Enginyeria de Requisits
2. Gestió de la seguretat

Introducció a la Service Science i Gestió de Serveis
Obligatòria. 7 ECTS. 42 hores lectives.
1. Visió general de la Service Science
2. Disseny i estratègia de serveis
3. Innovació en serveis

Models per a la gestió dels serveis
Obligatòria. 5 ECTS. 30 hores lectives.
1. CMMI - SERV
2. ITIL

Business Modelling
Obligatòria. 4 ECTS. 24 hores lectives.
1. Conceptes de modelització de processos
2. Notació BPMN (Business Process Modelling Notation)
3. Introducció a BPEL (Business Process Execution Language)

Service Oriented Computing
Obligatòria. 6 ECTS. 36 hores lectives.
1. SOA (Arquitectura Orientada a Serveis)
2. Web services
3. SaaS (Software as a Service)
4. Conceptes de Cloud Computing

Creativitat i Generació de noves idees
Obligatòria. 2 ECTS.
Modalitat online

Final IT Project
Obligatòria. 6 ECTS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario